Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Anifeiliaid marw

Defnyddiwch y ffurflen hon i roi gwybod am anifeiliaid marw ar dir cyhoeddus.

Bydd cathod a chŵn yn cael eu sganio am tsip a fydd y perchennog yn cael ei chysylltu.

Fydd anifeiliaid llai fel gwiwerod, cwningod, draenogod ac adar yn cael eu casglu fel rhan o'n gweithrediadau glanhau strydoedd arferol. Nid ydym yn casglu anifeiliaid marw a darganfyddir ar eiddo preifat.

Os yw'r anifail marw yn eich gardd tŷ cyngor, cysylltwch â'ch Swyddfa Ysdadau Tai

Dechrau

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd