Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ffurflen Ar-lein i Roi Gwybod am Gerbyd a Adawyd

Gwybodaeth am gerbydau wedi'i adael

Defnyddiwch y ffurflen hon i adrodd am gerbyd sydd wedi'i adael.

Caiff unrhyw gerbyd sy'n beryglus neu a allai fod yn niweidiol i'r cyhoedd gael ei gasglu ar unwaith a'i roi mewn storfa.

Cerbydau heb ei drethu

Byddwn yn ysgrifennu at y ceidwad yn rhoi rhybudd o 7 diwrnod i symud y cerbyd.

Os bydd y cerbyd yn parhau ar ôl anfon llythyr rhybudd 7 diwrnod, bydd arwydd 7 diwrnod arall yn cael ei roi ar y cerbyd.

Ar ôl i'r hysbysiad hwn ddod i ben, bydd y cerbyd yn cael ei gasglu a'i sgrapio.

Cerbydau Trethedig

Ni ystyrir cerbydau wedi'u trethu fel cerbydau wedi eu gadael.

Os bydd angen, byddwn yn ysgrifennu at y ceidwad cofrestredig i drafod pam nad yw'r cerbyd wedi symud ers peth amser.

Os ydym yn symud cerbyd sydd wedi ei drethu bydd yn cael ei storio nes bydd y dreth yn dod i ben.

Dechrau

Diogelu Data | Datganiad Preifatrwydd