Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Bag Tecstilau

Mae casgliadau tecstilau bellach wedi cael eu gweithredu ar draws pob rhan o Wrecsam.

Pa decstilau ydym ni’n eu casglu?

Defnyddiwch eich bag eich hun. Ni dderbynnir bagiau bin du. Rhowch eich bag wrth ymyl eich cynhwysyddion ailgylchu i’w casglu.

IE!

NA!

Rydym bellach yn casglu tecsiliau bob wythnos o gartrefi o bob cwr o Wrecsam. Darganfod eich diwrnod casglu.