Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Riportio a Gofyn am Wybodaeth am Wastraff

Mae Adran yr Amgylchedd yn trefnu casglu gwastraff o tua 60,000 cartref a 1,000 o eiddo masnachol o dan gontract bob wythnos.

Dylai’r dolenni cyswllt isod helpu eich cyfeirio at y cyngor rydych ei angen ar gyfer gwastraff ac ailgylchu:

Gwybodaeth Ynghylch

Cais am Wasanaeth