Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfraddau Ailgylchu

Diolch i ymdrechion gan drigolion Wrecsam rydym yn ailgylchu mwy nag erioed. Y llynedd, ailgylchodd Wrecsam bron i 66% o'i wastraff sy'n gyflawniad a hanner.   

Hoffai Cyngor Wrecsam DDIOLCH i'r holl drigolion am eu cefnogaeth barhaus!