Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Mannau Ailgylchu Bro

Maes Parcio Tesco, Wrecsam

Ffordd y Cilgant
Wrecsam
LL13 8HF

 • Caniau
 • Esgidiau
 • Dillad/Tecstilau

Maes Parcio Asda, Wrecsam

Ffordd Holt
Wrecsam
LL13 8HN

 • Caniau
 • Gwydr
 • Tecstilau
 • Esgidiau

Maes Parcio Sainsbury's, Wrecsam

Parc Adwerthu Plas Coch
Wrecsam
LL11 2BA

 • Papur
 • Gwydr
 • Esgidiau
 • Dillad/Tecstilau

Maes Parcio Tesco, Rhosymedre

Stryd y Ffynnon
Cefn Mawr
Wrecsam
LL14 3YD

 • Papur/Chardbord
 • Poteli Plastig
 • Caniau
 • Tecstilau