Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cadi Ymyl y Palmant

Mae casgliadau gwastraff bwyd wythnosol bellach wedi cael eu gweithredu ar draws pob rhan o Wrecsam.

Beth sy’n mynd tu mewn i fy Nghadi Ymyl y Palmant?

IE!

Defnyddiwch fagiau compostadwy gyda logo Bioplastigau Ewrop yn unig (llun)

 European Bioplastics logo

Peidiwch â defnyddio bagiau plastig, gan nad yw’r rhain yn compostio. Gallwch brynu bagiau y gellir eu compostio ac sydd wedi eu cymeradwyo o’r rhan fwyaf o archfarchnadoedd a sawl siop leol hefyd.

NA!

Diolch i nawdd gan Lywodraeth Cymru, gall Gyngor Wrecsam anfon bagiau am ddim i bob aelwyd. Dylai rholyn o fagiau bara teulu 17 wythnos ar gyfartaledd.

Bydd unrhyw un sydd angen mwy o fagiau ar ôl 17 wythnos angen clymu bag i ddolen eu bin ar ymyl y palmant ar ddiwrnod y casgliad.

Fel arall cewch gasglu bagiau y gellir eu compostio o unrhyw un o’r 3 canolfannau ailgylchu gwastraff tŷ. Ystâd Ddiwydiannol Bryn Lane Wrecsam, y Lodge Brymbo a Banc Wynnstay Bank Plas Madog. Dangoswch dystiolaeth o’ch cyfeiriad wrth gasglu.

Rydym yn casglu cadis ymyl y palmant bob wythnos o gartrefi o bob cwr o Wrecsam. Darganfod eich diwrnod casglu.