Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartrefi

Mae’r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth am y Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartrefi sy’n cael eu darparu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Lôn y Bryn, Stad Ddiwydiannol Wrecsam LL13 9UT

Dyddiadau Amser Agor Amser Cau
Bob Dydd 8.00am 8.00pm

Ni chaniateir cerbydau math Masnachol mawr sy’n fwy na 7.5 tunnell (gan gynnwys Faniau Ceffylau) ar y safle, mae’n ddrwg gennym

Y Lodge, Brymbo, Wrecsam LL11 5NR

Dyddiadau Amser Agor Amser Cau
Mawrth 9.00am 6.00pm
Ebrill - Awst 9.00am 8.00pm
Medi 9.00am 6.00pm
Hydref - Chwefror 9.00am 4.00pm

Ni chaniateir cerbydau math Masnachol mawr sy’n fwy na 7.5 tunnell (gan gynnwys Faniau Ceffylau) ar y safle, mae’n ddrwg gennym

Wynnstay Bank, Plas Madoc, Wrecsam LL14 3ES

Dyddiadau Amser Agor Amser Cau
Mawrth 9.00am 6.00pm
Ebrill - Awst 9.00am 8.00pm
Medi 9.00am 6.00pm
Hydref - Chwefror 9.00am 4.00pm

Ni chaniateir cerbydau math Masnachol mawr sy’n fwy na 7.5 tunnell (gan gynnwys Faniau Ceffylau) ar y safle, mae’n ddrwg gennym

Caiff y safleoedd eu darparu er mwyn i drigolion Wrecsam gael gwared ar eitemau cartref sy’n rhy fawr neu drwm i’r bin ar olwynion a gwastraff ychwanegol ar yr adegau hynny pan fydd gan drigolion Wrecsam ormod o wastraff i’w bin rhwng diwrnodau casglu arferol. Mae’r safleoedd hefyd yn cynnig cyfleoedd i adennill gwastraff.

Sylwch na all y safleoedd dderbyn silindrau nwy – ewch â hwy i’r cyflenwr.

Eitemau ychwanegol y mae modd eu hailgylchu yw:

Mae’r holl Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartrefi ar agor bob dydd ac eithrio Dydd Nadolig. FCC Environment sy’n rheoli’r safleoedd.