Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Mudiadau Ailddefnyddio Dodrefn yn Wrecsam

Mae rhoi eich eitemau nad ydych chi eu heisiau mwyach i bobl eraill, neu gymryd eitemau gan bobl eraill yn ffordd wych o arbed arian ac atal gwastraff rhag mynd i safleoedd tirlenwi.  Os ydych chi’n ailddefnyddio eitemau rydych chi’n eu hatal rhag mynd i safle tirlenwi.  Cyn i chi daflu eitem neu ei rhoi i ailgylchu, gofynnwch i chi’ch hun, fedra’ i neu rywun arall wneud defnydd o hwn? 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn annog trigolion i roi unrhyw ddodrefn glân, mewn cyflwr da, i un o’r nifer o sefydliadau ailddefnyddio dodrefn yn Wrecsam. 

Mae’n rhaid i’r holl sefydliadau ailddefnyddio dodrefn fedru gwerthu eich dodrefn.  Peidiwch â chael eich siomi os nad ydyn nhw’n medru cymryd eich dodrefnyn chi. 

Dyma restr o fanylion cyswllt elusennau a sefydliadau ailddefnyddio dodrefn:

Second Circle Llay – mudiad elusennol nid er elw yn Llai, Wrecsam.  E-bost: secondcircle@hotmail.co.uk  Ffôn: 01978 856501.

Sefydliad Prydeinig y Galon, Wrecsam – Eisiau dodrefn a nwyddau trydanol.  Ffoniwch: 0844 499 4178.

 Cynllun Ailddefnyddio Dodrefn Tŷ’r Eos, Wrecsam – yn chwilio am ddodrefn glân o ansawdd da.  Ffoniwch: 01978 262589.

Capricorn Animal Rescue, Wrecsam – Nwyddau ail law o safon uchel. Ffoniwch: 01978 356449.

YMCA, Wrecsam – Nwyddau ail law o safon uchel ar gael am brisiau isel. Ffoniwch: 01978 291657.