Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Biniau Ailgylchu Cymunedol

Mae Cyngor Wrecsam yn darparu biniau ailgylchu cymunedol 240 litr ar gyfer rhandai a fflatiau yn y fwrdeistref. Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi’r deunydd cywir yn y bin cywir er mwyn osgoi halogiad. Mae gan bob bin sticer yn dangos pa ddeunydd sy'n mynd i ble.

Beth sy’n mynd i mewn i’r biniau cymunedol 240 litr?

Papur a chardbord

Plastig cymysg

Gwydr

Tuniau a chaniau

NA!

Sicrhewch nad ydych chi’n rhoi bagiau siopa yn y biniau ailgylchu cymunedol. Bydd hyn yn achosi halogiad a gall arwain at adael y bin ailgylchu heb ei wagio.