Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Bocsys a Bag

Mae Cyngor Wrecsam yn credu’n gryf trwy ddidoli deunyddiau â llaw y gallwn hidlo’r eitemau anghywir yn y man casglu. Mae hyn yn golygu bod y deunyddiau a gesglir yn rhai o ansawdd uchel ac y gellir eu hailgylchu’n lleol.

Beth sy’n mynd yn fy Mocsys a Bag?

Bag Glas

Bocs Gwyrdd

Bocs Du

NA!

Rydym yn casglu bocsys a bagiau bob wythnos o gartrefi o bob cwr o Wrecsam. Darganfod eich diwrnod casglu.