Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Bin Gwastraff Cartref Du/ Glas

Sicrhewch fod yr holl wastraff cartref na ellir ei ailgylchu neu ei gompostio yn cael ei roi yn y bin gwastraff cartref du/ glas.

Beth sy’n mynd yn fy Min Gwastraff Cartref Glas/ Du?

IE!

NA!

Caiff preswylwyr 1x 240L bin gwastraff cyffredinol glas/ du fesul eiddo.

Rydym yn casglu biniau gwastraff cyffredinol du/ glas bob pythefnos o gartrefi Wrecsam. Darganfod eich diwrnod casglu.