Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Pa Ddiwrnod fydd Fy Miniau’n cael eu Casglu?

Gwirio'ch diwrnod bin a Tanysgrifio i'r gwasanaeth E-byst "Cofiwch eich Diwrnod Bin"

Dechrau

Eich Diwrnod Casglu a Threfniadau Gŵyl y Banc

Croeso i’r dudalen lle gallwch ddarganfod eich diwrnod bin, boed chi'n byw yn Wrecsam neu yn gwsmer gwastraff masnachol i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Rydym yn casglu cynwysyddion yn wythnosol o holl gartrefi Wrecsam. Cesglir gwastraff cartref o’ch bin ar olwynion du neu las un waith yr wythnos a chesglir gwastraff gardd o’ch bin ar olwynion gwyrdd yr wythnos ganlynol (ar wahân i fis Rhagfyr - Chwefror lle bydd eich bin gwyrdd yn cael ei wagu unwaith y mis).

Mae Wrecsam yn gweithredu casgliadau bob yn ail wythnos o wastraff gweddilliol mewn biniau du, glas neu frowngoch a gwastraff gardd mewn biniau gwyrdd (ar wahân i fis Rhagfyr - Chwefror lle bydd eich bin gwyrdd yn cael ei wagu unwaith y mis).

Mae’r calendrau’n dangos pa un yw wythnos gwastraff gweddilliol (sy’n cael ei dangos mewn du ar y calendr) a pha un yw wythnos casglu gwastraff gerddi (sy’n cael ei dangos mewn gwyrdd).