Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Ysmygu

Daeth y ddeddfwriaeth ddi-fwg i rym yng Nghymru ar 2 Ebrill 2007, gan roi diwedd ar smygu mewn mannau cyhoeddus caeedig a sylweddol gaeedig. Mae'r mwyafrif llethol wedi cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth ac mae nifer cynyddol o'r cyhoedd yn parhau i gefnogi'r ddeddfwriaeth.

Mae'r gyfraith yn creu tair trosedd benodol:

  1. Methu ag arddangos arwyddion dim smygu mewn mangreoedd sy'n dod o dan y gyfraith
  2. Smygu mewn man di-fwg
  3. Methu ag atal smygu mewn man di-fwg.

Maer ddeddfwriaeth yn effeithio adeiladau cyhoeddus gan gynnwys bwytai, tafarndai, bariau, siopau, sinemâu, canolfannau siopa, canolfannau hamdden, gweithleoedd caeëdig eraill a chludiant cyhoeddus.

Mae gan wefan Cynulliad Cenedlaethol Cymru wybodaeth fanwl am y rheoliadau, cofrestrwch gyda nhw i gael y wybodaeth ddiweddaraf ar www.gwaharddsmygucymru.co.uk (cyswllt allanol).