Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Trafferth

Trafferth Statudol

Mae'r adran yn archwilio cwynion ynglyn â swn, arogleuon, mwg a gwastraff sydd wedi hel ac sy'n achosi niwsans neu sy'n peryglu iechyd. Archwilir rhyw 1200 o gwynion fel hyn bob blwyddyn.

Ffurflen adrodd ar lein am Lygredd