Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyngor ar Ddigwyddiadau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn annog ymholiadau cynnar gan ddarpar drefnwyr digwyddiadau. Mae swyddogion yn gallu rhoi cyngor ac yn gallu cyfeirio ymgeiswyr at ganllawiau perthnasol. Mae'r Cyngor yn ceisio cefnogi digwyddiadau a reolir yn dda sy'n digwydd yn y Fwrdeistref Sirol.

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r ateb i'ch ymholiad neu’r agwedd yr ydych yn chwilio amdani, cysylltwch â:

Ffôn: 01978 298990
E-bost: public_protection_service@wrexham.gov.uk

Ar y tudalennau canlynol fe welwch awgrymiadau a syniadau sydd wedi'u cynllunio i'ch helpu i redeg digwyddiad pleserus, diogel a threfnus.