Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Difa Plâu

O 1af Ebill 2015 ni fydd y gwasanaeth rheoli plâu ar gael i eiddo nad yw’r Cyngor yn berchen arno ac i’w hwyluso ni fydd swyddi rheoli plâu ar gael o ddydd Llun 23 Mawrth 2015.

Gallwch ein ffonio ar 01978 298993 rhwng 8:30 a 5:30 pm yn ystod yr wythnos o ddydd Llun i ddydd Gwener i drefnu triniaeth.

Llygod mawr

Tenantiaid y Cyngor

Am ddim

Mae'r gost yn cynnwys yr arolwg cychwynnol a'r driniaeth (hyd at 4 blwch gydag abwyd) ac un ymweliad tua 3 wythnos yn ddiweddarach (os oes angen 3ydd ymweliad, bydd yr ymweliad hwn ar gael am dâl o £10)

Llygod bach

Tenantiaid y Cyngor

Am ddim

Mae'r gost yn cynnwys arolwg cychwynnol a thriniaeth (hyd at 4 blwch gydag abwyd) ac 1 ail-ymweliad.

Chwilod du (Arolwg a 2 driniaeth chwistrellu**)

Tenantiaid y Cyngor

£18.87

**Bydd yr ail driniaeth yn cael ei darparu os yw’r cais yn cael ei wneud o fewn 4 wythnos (28 diwrnod) o ddyddiad y driniaeth gyntaf.

Chwain (Arolwg a 2 driniaeth chwistrellu**)

Tenantiaid y Cyngor

£18.87

**Bydd yr ail driniaeth yn cael ei darparu os yw’r cais yn cael ei wneud o fewn 4 wythnos (28 diwrnod) o ddyddiad y driniaeth gyntaf.

Llau gwely

Tenantiaid y Cyngor

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cynnwys gwasanaeth archwilio a chynghori am ddim ar gyfer llau gwely. Ffoniwch 01978 298989 i drefnu i swydog difa plâu ddod i’ch gweld.

Dylai tenantiaid preifat roi gwybod i’r landlord am broblemau â llau gwely. Os nad yw’r landlord yn fodlon eu trin, dylech gysylltu â ni gan roi manylion y landlord a gwnawn ni gysylltu ag ef/hi yn uniongyrchol.

Cacwn

Tenantiaid y Cyngor

£21.93

£8 am bob nyth arall. Os oes SRhP yn ymweld ac am rhyw reswm, nid yw'n cynnal triniaeth, yna gelir gwneud cais am ad-dlaiad.

Plâu eraill

Mae triniaeth ar gyfer y plâu canlynol yn dibynnu ar y galw ar y gwasanaeth ac amgylchiadau’r pla. Ar adegau prysur, byddwn bob amser yn rhoi blaenoriaeth i’r plâu uchod.

Morgrug; pryfed arian; chwilod carped; chwilod plastr; pryfed clust; pryfed; psosidiaid a phlâu bwyd cadw eraill; pryfed lludw.

Tenantiaid y Cyngor

£37.74. Arolwg ac 1 triniaeth chwistrellu