Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Llwynogod

Mae llwynogod mewn amgylchedd trefol yn denu ystod o ymatebion gan drigolion; mae rhai'n eu casáu tra bod eraill yn mwynhau eu gweld.

Nid yw llwynogod yn bla iechyd cyhoeddus ond gallant fod yn niwsans i drigolion gan eu bod yn tyllu lawntydd ac yn dymchwel biniau wrth chwilio am fwyd.

Mae rheoli llwynogod trefol yn arbennig o anodd, drud ac yn aflwyddiannus fel arfer. Nid yw'r Cyngor yn trin llwynogod fel rhan o'i wasanaeth rheoli pla ond gallwn gynnig cyngor. Dylai unrhyw un â phroblem ffonio 01978 292040.

Mae'r canlynol yn gyswllt i lyfryn ymgynghorol am lwynogod a gynhyrchir gan Cyngor Dinas Briste ac a fabwysiadwyd gan Sefydliad Siartredig Iechyd Amgylcheddol.

Cysylltiadau Defnyddiol