Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gerddi ar Osod

Mae llawer o bobl yn y DU yn mwynhau tyfu eu cynnyrch eu hunain yn yr ardd, ond nid pawb sydd â'r lle i dyfu ffrwythau a llysiau. Mae hwn yn rhoi cyfle delfrydol i'r cyhoedd rhentu rhandir. Mae rhandir yn rhoi cyfle delfrydol i dyfu ffrwythau a llysiau i’r cartref sy’n gallu bod yn organig, os ydych yn dewis yn rhydd o unrhyw gemegau.

Gwneud Cais

Mae gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam 4 safle lle mae rhandiroedd ar gael i’w rhentu. Mae safleoedd rhandiroedd yn:

Rhandir Erddig (Hollow / Cae Tomos), Ffordd Erddig, Wrecsam LL13 7DT

 • Mae cyflenwad dŵr ar gael yn Rhandiroedd Ffordd Erddig at ddefnydd y tenantiaid.
 • Erbyn hyn mae lle ar y safle i’r tenantiaid roi gwastraff nad oes modd iddynt ei gompostio i’w ddefnyddio ar eu lleiniau ac iddo gael ei gymryd oddi yno i’w ailgylchu’n wyrdd.
 • Mae ffens ddiogel o amgylch y safle ac mae’r tenantiaid yn cael allwedd.
 • Mae Cymdeithas Rhandiroedd Wrecsam yn rhedeg siop yn Lôn Price ac mae ar gael i bawb sydd â rhandir a garddwyr ac mae’n cynnig hadau, gwrteithiau, gwiail, gwrtaith ac ati.

Rhandir Ffordd Buddug, Ffordd Buddug, Wrecsam LL13 7SF

 • Mae cyflenwad dŵr ar gael yn Rhandiroedd Ffordd Buddug at ddefnydd y tenantiaid.
 • Erbyn hyn mae lle ar y safle i’r tenantiaid roi gwastraff nad oes modd iddynt ei gompostio i’w ddefnyddio ar eu lleiniau.
 • Rydym yn annog y tenantiaid i gompostio ar y safle hwn.
 • Mae ffens ddiogel o amgylch y safle ac mae’r tenantiaid yn cael allwedd.
 • Mae Cymdeithas Rhandiroedd Wrecsam yn rhedeg siop yn Lôn Price ac mae ar gael i bawb sydd â rhandir a garddwyr ac mae’n cynnig hadau, gwrteithiau, gwiail, gwrtaith ac ati.

Rhandir Lôn Price, Lôn Price, Wrecsam LL11 2NB

 • Mae cyflenwad dŵr ar gael yn Rhandiroedd Lôn Price at ddefnydd y tenantiaid.
 • Yn ddiweddar datblygwyd lle ar y safle i’r tenantiaid roi gwastraff nad oes modd iddynt ei gompostio i’w ddefnyddio ar eu lleiniau.
 • Mae ffens ddiogel o amgylch y safle ac mae’r tenantiaid yn cael allwedd.
 • Mae Cymdeithas Rhandiroedd Wrecsam yn rhedeg siop yn Lôn Price ac mae ar gael i bawb sydd â rhandir a garddwyr ac mae’n cynnig hadau, gwrteithiau, gwiail, gwrtaith ac ati.

Rhandir Tanyfron, Glen Way, Tanyfron, Wrecsam LL11 5TJ

 • Mae cyflenwad dŵr ar gael yn Rhandiroedd Tan-y-fron at ddefnydd y tenantiaid.
 • Mae ffens ddiogel o amgylch y safle ac mae’r tenantiaid yn cael allwedd.
 • Mae Cymdeithas Rhandiroedd Wrecsam yn rhedeg siop yn Lôn Price ac mae ar gael i bawb sydd â rhandir a garddwyr ac mae’n cynnig hadau, gwrteithiau, gwiail, gwrtaith ac ati.

Tâl Blynyddol

Mae’r tâl blynyddol ar gyfer rhandir yn amrywio o flwyddyn i flwyddyn. Mae’n rhaid ei dalu ar gychwyn mis Ebrill bob blwyddyn ac mae’r tenantiaethau yn rhedeg o fis Ebrill i fis Mawrth.

Mae angen blaendal am allwedd i randir, fodd bynnag caiff hyn ei ad-dalu pan fyddwch yn rhoi’r gorau i’r llain. Cofiwch gadw eich derbynneb fel tystiolaeth o’ch taliad.

Cymdeithas Rhandiroedd Wrecsam

Mae Cymdeithas Tenantiaid Rhandiroedd Wrecsam yn gweithio ar y cyd gyda'r Fwrdeistref Sirol i wella a hybu'r rhandiroedd. Gellir cysylltu gyda'r Gymdeithas yn: