Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Mynd a Dod

Mae pawb yn gwybod fod gyrru car yn ddrwg i’r amgylchedd ac yn cyfrannu’n sylweddol at newid hinsawdd.  Ond does dim rhaid ildio’r car yn llwyr - mae yna lawer o ffyrdd i sicrhau bod eich car yn gweithredu’n fwy effeithlon - mae hynny’n dda i’r amgylchedd ac i’ch cyfrif banc!

Er mwyn gyrru’n fwy effeithiol ac effeithlon:

Am fwy o fanylion ynglŷn â rhedeg eich car yn effeithlon, ewch i dudalen yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni islaw.

Dyma syniad: beth am beidio defnyddio’r car am un diwrnod yr wythnos?  Beth am ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, cerdded, neu feicio?

Mae gennym ni rwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus, a llwybrau beicio, effeithiol iawn.  Beth am neidio ar y bws i fynd i weld Pontcysyllte, neu neidio ar y trên i Gastell Y Waun?  Hyfryd!

Ar gyfer dilynwyr y ddwy olwyn, mae rhwydwaith llwybrau Wrecsam yn fendigedig.  Beth Am Lwybr Cenedlaethol 84 ac 85?  Maen nhw’n dilyn Camlas Llangollen, a does yr un cerbyd swnllyd llygredig ar eu cyfyl!  Dilynwch gyswllt Sustrans am fanylion.

Ac yn olaf, ac yn symlaf - ar ddau droed.  Mae gennym ni lwybrau blith draphlith y fro.  Mi fydd un yn agos iawn atoch.  Dilynwch eich trwyn am antur!

Mwy o wybodaeth