Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyrsiau Hyfforddiant Hylendid Bwyd

Mae’r dudalen hon yn darparu gwybodaeth a chyfleuster archebu ar-lein ar gyfer cyrsiau Hylendid Bwyd a ddarperir gan Adran Gwarchod y Cyhoedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Cynhelir yr holl gyrsiau yng Nghanolfan Adnoddau Cymunedol Hightown, Fusilier Way, Wrecsam, LL13 7YF.

I archebu lle ar unrhyw un o’r cyrsiau uchod, ffoniwch y Tîm Diogelwch Bwyd ar 01978 298997.

Mae’n rhaid talu am y cyrsiau hylendid bwyd sylfaenol ymlaen llaw, archeb dros dro fydd yr archeb ar-lein a bydd ffurflen archeb yn cael ei hanfon pan dderbynnir yr archeb ar y we.

Cyrsiau Hylendid Bwyd Sylfaenol

Cynhelir y Cyrsiau Hylendid Bwyd Sylfaenol dros gyfnod o bythefnos am 3.5 awr yr wythnos.

Ein cyrsiau nesaf: