Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyrsiau Hyfforddiant Glendid Bwyd

Mae'r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth a chynnig cyfleusterau trefnu ar lein ar gyfer cyrsiau hyfforddiant Glendid Bwyd a ddarperir gan Adran Gwarchod y Cyhoedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Cynhelir y cyrsiau yng Coleg Iâl Cyswllt i Fap Canol y Dref

I drefnu lle ar unrhyw un o'r cyrsiau uchod, cwblhewch y ffurflen bwcio ar lein, neu cysylltwch gydag Adran Gwarchod y Cyhoedd ar 01978 298997 .

Dylech nodi os ydych wedi trefnu lle ar gwrs, yna bydd methu â mynychu yn arwain at orfod talu'r tâl cyfan. Os na fedrwch fynychu cwrs, yna hysbyswch yr Adran hon cyn gynted ag y bo modd os gwelwch yn dda.

Glendid Bwyd Sylfaenol

Glendid Bwyd Canolradd