Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwasanaeth Ieuenctid a Chwarae Wrecsam

Mae Gwasanaeth Ieuenctid a Chwarae Wrecsam yn darparu amrywiaeth o wasanaethau sy’n cynnwys Clybiau Ieuenctid, Gwaith Ieuenctid Ysgolion, Chwarae, Gwaith Ieuenctid Ar Wahân ac Allgymorth, Ysbrydoli – Gwaith Ieuenctid Ysbyty, In2Change – Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Pobl Ifanc, Outside In – Cwnsela, Siop Wybodaeth, Cyswllt â Chlinigau Iechyd Rhywiol, Eiriolaeth Ail Lais, Cynllun Gwobr Dug Caeredin a Chyfranogi gan gynnwys Senedd yr Ifanc.

Mae'r Gwasanaeth Ieuenctid yn cefnogi pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed, gan ddarparu ymyriadau cyffredinol ac wedi'u targedu. Mae perthnasoedd gyda phobl ifanc yn seiliedig ar ymgysylltiad gwirfoddol ac yn cael eu hategu gan y pum piler mewn Gwaith Ieuenctid yng Nghymru: Egwyddorion a Phwrpasau.

Mae'n darparu gwasanaeth ar draws y sir gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau i ymgysylltu â phlant a phobl ifanc, fel gwaith ieuenctid datgysylltiedig, darpariaeth yn seiliedig ar adeilad a gwasanaethau allgymorth. Mae hyn yn darparu gwasanaeth hyblyg, modern sy’n estyn allan at blant a phobl ifanc ar adegau sy'n hwylus iddyn nhw, mewn mannau lle maent yn dymuno bod ac yn eu galluogi i gyflawni a mwynhau cyfleoedd addysg anffurfiol.

Gwasanaeth Chwarae

Datganiad Cenhadaeth

'Cyflawni profiadau gwaith ieuenctid a chwarae o ansawdd uchel i blant a phobl ifanc yn Wrecsam'.

Egwyddorion Arweiniol

Yr egwyddorion arweiniol ar gyfer Gwasanaethau Ieuenctid a Chwarae modern yn Wrecsam yw: