Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Statws Yr Ysgol

Os bydd raid i unrhyw ysgol ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam gau oherwydd y tywydd, tân neu waith adeiladu, mi restrwn y manylion perthnasol isod.

Mae pob ysgol ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam ar agor.