Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwybodaeth am Fwyta Di-arian mewn Ysgolion Cynradd

Nid yw’r gwasanaeth bwyta di-arian ar gael ym mhob ysgol gynradd yn Wrecsam.

Rheolir y system hon gan y dechnoleg ddiweddaraf.

Mae gan bob disgybl gyfrif unigol sydd â rhif adnabod 4 digid unigryw a roddir i rieni/warcheidwaid i’w ddefnyddio gyda’r peiriant adbrisio.

Gellir talu am brydau fel a ganlyn:

Manteision