Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Swyddi Arlwyo

Ceiswyr Gwaith

Ydych Chi’n Chwilio am Swydd?

Ydych chi’n gwirioni ar fwyd ac yn frwdfrydig dros gynnig diet cytbwys ac iach i blant?

Yn ardal Wrecsam mae swyddi ar gyfer cogyddion/cogyddesau cymwys mewn nifer o ysgolion cynradd bychain.  Mae’r oriau gwaith yn gyfeillgar i’r teulu ac mae’r raddfa gyflog yn gystadleuol.

Mae nifer o gyfleoedd am hyfforddiant a datblygiad pellach yn y gwasanaeth cinio ysgol ac os oes gennych chi blant ifanc, mae’r oriau gweithio’n hyblyg ac yn cyd-fynd â’r diwrnod ysgol.

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch cysylltwch 01978 315647.

Cynorthwywyr Arlwyo Wrth Gefn

Ydych chi’n chwilio am waith rhan-amser i gyd-fynd â phrysurdeb eich teulu?

Mae  Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn chwilio am Gynorthwywyr Arlwyo Wrth Gefn i weithio yn y gwasanaeth cinio ysgol.  Mae’r oriau gwaith yn gyfeillgar i’r teulu ac mae’r raddfa gyflog yn gystadleuol. 

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch cysylltwch 01978 315647.