Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cael Hyd i Ysgol

Mae’r wefan hon yn rhoi gwybodaeth gyffredinol am bob ysgol yn Wrecsam. Gallwch gael gwybodaeth am sut i gysylltu ag ysgol, am ddyddiadau tymhorau am flynyddoedd academaidd presennol ac yn y dyfodol a gweld lleoliad ysgol ar fap hefyd.