Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Dogfennau Addysg

Mae'r dudalen hon yn rhestru ystod o ddogfennau sydd ar gael o'r Adran Addysg.

Canllaw Rhieni i wasanaethau addysg yn Wrecsam

Mae’r ddogfen hon yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd, bydd ar gael yn fuan. Mae’n ddrwg gennym am unrhyw anhwylustod a achosir.

  • Canllaw Rhieni i wasanaethau addysg yn Wrecsam - Fersiwn PDF 2.6Mb

Ffydd mewn addysg - Cyngor Ymgynghorol Sefydlog Addysg Grefyddol (CYSAG)

Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg (CSGA) 2017-2020

Mae’r Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg ar gyfer y cyfnod 2017-2020 wedi’i gymeradwyo gan Weinidogion Llywodraeth Cymru. Mae hon yn ddogfen strategol allweddol sy'n nodi amcanion y Cyngor mewn perthynas â gwella ansawdd a darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg ar draws y Fwrdeistref Sirol.