Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Meini Prawf Cludiant

Ystyrir mai'r ysgol briodol yw'r ysgol:

Nid yw'r A.A.Ll. yn gyfrifol am gost y cludiant:

Meini Prawf Oedran

Mae gofyn i'r A.A.Ll. ddarparu cludiant am ddim i ddisgyblion cymwys o oedran ysgol gorfodol gyda'r amodau canlynol.

Nid yw'r A.A.Ll. yn darparu cludiant i ddisgyblion sy'n mynd i Ysgol Feithrin neu i Ddosbarthiadau Meithrin yn dair oed. Darperir cludiant o ddechrau'r flwyddyn ysgol y mae'r plentyn yn bump oed.