Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Addysg ôl 16 oed

Ar derfyn y cyfnod ysgol statudol, gall plant a ddymuna barhau 'u haddysg aros yn eu hysgol uwchradd, os yw'r ysgol honno'n cynnig cyfleusterau dysgu i rai hyn na 16 oed. Fel arall medrant gynnig am le mewn ysgol arall neu mewn sefydliad addysg bellach lleol.

Gall disgyblion unrhyw un o ysgolion uwchradd yr Awdurdod ddewis parhau 'u haddysg yng Ngholeg Cambria (cyswllt allanol), Morgan Llwyd (cyswllt allanol) neu Ysgol Maelor (cyswllt allanol).