Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Hawl Rhieni i Weld Cofnodion Disgyblion

Gall rhieni weld pob rhan o gofnod cwricwlwm ysgol eu plentyn. Dylai'r rhieni sy'n dymuno gweld cofnod eu plentyn gyflwyno cais ysgrifenedig uniongyrchol i'r ysgol.