Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwersi Cartref

Darperir hyfforddiant gartref i rai plant fel y rhai hynny sydd gartref yn gwella ar l aros mewn ysbyty, neu rai sydd phroblemau meddygol ac na allant fynd i'r ysgol am y tro.

Os mai'r farn yw bod hyfforddiant gartref yn angenrheidiol, anfonir cais at y Prif Cyflawniad a Dysgu Swyddog un ai gan Bennaeth ysgol y plentyn neu gan y Gweithiwr Cymdeithasol Addysg lleoll. Ystyrir y cais hwn yn unol 'r polisi cyfredol.

Plant yn yr Ysbyty

Gall cyfleusterau addysg fod ar gael mewn ysbyty lle derbynnir plant ar gyfer triniaeth a phan allant fod yno am fwy nag ychydig dyddiau. Mae'r gwasanaeth addysg ysbytai yn cynnal cysylltiadau agos gydag ysgol arferol y plentyn i sicrhau bod dilyniant yn yr addysg.