Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwybodaeth Gyffredinol i Rieni

Cyfrifoldeb Rhieni

Yn dilyn newidiadau yn y ddeddfwriaeth am blant yn Neddf Plant 1989, a ddaeth i rym ym mis Hydref 1991, mae angen i ysgolion gael gwybod pwy sydd chyfrifoldeb rhieni am bob plentyn. Mae hyn yn sicrhau bod caniatd y rhai iawn yn cael ei roi pan fo ar yr ysgol eisiau caniatd rhieni. Mae hefyd yn sicrhau bod y rhai sydd chyfrifoldeb rhieni ond nad ydynt yn byw gyda'r plentyn yn derbyn adroddiadau ysgol a'u bod yn cael cyfle i gyfrannu i addysg y plentyn.

Gofynnir i rieni gydweithredu staff ysgol trwy ddarparu manylion i'r ysgol am y rhai sydd chyfrifoldeb rhieni am ddisgybl. Dylid rhoi gwybod i'r ysgol am unrhyw newid mewn cyfrifoldeb rhieni ac am unrhyw newid yn y gofal beunyddiol a gaiff y plentyn.

Mae unrhyw gyfeiriad at "rieni" yn y llawlyfr hwn yn cynnwys unrhyw un sydd chyfrifoldeb am ddisgybl(ion).