Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gefeillio

Bwrdeistref Sirol Wrecsam - Märkischer Kreis, Yr Almaen – Racibórz, Gwlad Pwyl

Mae Bwrdeistref Sirol Wrecsam wedi gefeillio â dwy ardal Ewropeaidd - Märkischer Kreis yn yr Almaen a Racibórz yng Ngwlad Pwyl.

Cefndir y gefeilliad

Sefydlwyd y gefeilliad cyntaf ar 17eg Mawrth 1970 rhwng Kreis Iserlohn gynt a Rhanbarth Gwledig Wrecsam.  Ar ôl ad-drefnu llywodraeth leol y ddwy wlad yng nghanol y saithdegau, oherwydd llwyddiant cynnar y trefeilliad, sicrhawyd ei barhad o dan gynghorau newydd Märkischer Kreis a Chyngor Bwrdeistref Wrecsam Maelor a drodd yn Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn 1996.

Mae dros 25,000 o ymweliadau wedi digwydd dros y blynyddoedd gyda dros 40 o wahanol grwpiau yn gysylltiedig.  Dyfarnwyd Baner Anrhydedd Ewrop i’r gefeilliad a Phlac Anrhydedd Ewrop am ei gyfraniad i ddealltwriaeth Ewropeaidd.  Ar wahân i ymweliadau swyddogol a theithiau cyfnewid rhwng clybiau, mae nifer di-rif o ymweliadau preifat a chyfeillgarwch wedi bod, heb sôn am bedair priodas. 

Roedd y gefeilliad wedi bod yn un â chysylltiad diwylliannol ac â chwaraeon yn bennaf, wrth i blant ysgolion, grwpiau sgowtiaid, grwpiau drama, clybiau chwaraeon, (tennis, golff, nofio, pêl-droed, karate, jiwdo), clybiau ieuenctid, corau, bandiau, grwpiau cerddorol, cysylltiadau proffesiynol (heddlu, staff ysbytai, darlithwyr colegau, penseiri, peirianwyr, hyfforddwyr gyrru, gwasanaeth tân, ffermwyr), mudiadau gwirfoddol (y Groes Goch), fynd ar deithiau cyfnewid yn ogystal â nifer o deithiau preifat.  Mae pobl ifanc wedi cael ymweld â’u rhanbarthau gefeillio ar brofiad gwaith ac mae eraill wedi cymryd rhan mewn gweithdai a pherfformiadau ar y cyd gan gynnwys cerddoriaeth, dawns a’r celfyddydau gweledol gan gynnwys prosiectau ar y cyd megis Cerddorfa Ieuenctid Cymru/Yr Almaen.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf fodd bynnag, mae’r gefeilliad wedi gweld nifer o fentrau newydd megis cyfnewid arddangosfeydd, sefydlu cysylltiadau busnes ac economeg, a chymryd rhan mewn prosiectau Ewropeaidd ar y cyd sy’n cynnwys Wrecsam, Racibórz a Märkscher Kreis.

Mae’r holl weithgareddau hyn wedi meithrin cyfeillgarwch a dealltwriaeth go iawn rhwng pobl o wahanol rannau o Ewrop, sy’n darganfod bod ganddynt lawer iawn yn gyffredin â’i gilydd.  Mae wedi bod yn arfer i gynnal digwyddiadau dathliadol i nodi pen-blwydd Gefeilliad Wrecsam / Märkischer Kreis bob pum mlynedd, a’r diweddaraf oedd y dathliadau pen-blwydd yn 35 oed yn 2005.

Yn 2001, trefnodd Märkischer Kreis i efeillio â Racibórz (Ratibor), sir yng Ngwlad Pwyl, a oedd yn arfer bod yn rhan o Silesia yn yr Almaen.  Ym Medi 2002, daeth cynrychiolwyr o Racibórz i ymweld â Wrecsam a dechreuodd trafodaethau dechreuol am y posibilrwydd o gydweithrediad a arweiniodd yn y pen draw at arwyddo Erthyglau Gefeillio rhwng Wrecsam a Racibórz  ym Mawrth 2004.

Roedd cydnabod dau brif bwynt yn ategu at nodau ac amcanion y trefeilliad newydd sef:-