Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gwasanaethau Cymdeithasol - Canmol a Sylwadau

Canmol a Sylwadau

Yn rhan o’n hymdrechion parhaus i wella’r gwasanaeth a ddarparwn, rydym:

Rydym yn gwerthfawrogi’r ffaith eich bod yn treulio amser yn dweud wrthym beth rydych yn feddwl.

Mae cael canmoliaeth, sylwadau a chwynion gennych yn bwysig i ni. Maen nhw’n ein helpu i wella ein gwasanaethau a gwneud yn siŵr ein bod yn bodloni eich anghenion, felly peidiwch â bod ofn dweud wrthym am eich pryderon.

Pa mor dda yw gwasanaethau Gofal Cymdeithasol i Oedolion yn Wrecsam?

Byddai’r Adran Gofal Cymdeithasol i Oedolion yn hoffi gwybod am brofiadau pobl sy’n derbyn gwasanaethau gan Ofal Cymdeithasol i Oedolion.

Bydd yr arolwg isod yn ein galluogi i ddysgu o’ch profiadau chi, gan ein helpu i wella’r gwasanaethau a ddarparwn.

Drwy lenwi’r ffurflen hon, cewch chi gyfle i ddweud wrthym beth rydym yn ei wneud yn dda a beth y mae angen i ni ei newid.

Pa mor dda yw’r cymorth y mae Gofal Cymdeithasol yn ei roi i Ofalwyr yn Wrecsam?

Rydym eisiau gwybod am brofiadau gofalwyr yn Wrecsam. Mae Gofal Cymdeithasol i Oedolion Wrecsam yn adolygu ansawdd y cymorth y mae’n ei roi i Ofalwyr a’r bobl y maen nhw’n gofalu amdanynt.

Dywedwch wrthym beth ydym yn ei wneud yn dda beth y mae angen i ni ei newid.

Dylid rhoi’r atebion o’ch safbwynt chi fel gofalwr.