Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Datblygu'r Gweithlu

Mae’r Gwasanaeth yn cyfuno hyfforddiant Corfforaethol a Hyfforddiant Gofal Cymdeithasol. Mae’n gyfrifol am ddarparu cefnogaeth i reolwyr a gweithwyr unigol. Hefyd mae’r gwasanaeth yn cefnogi darparwyr gofal cymdeithasol annibynnol drwy gynnig cyfleoedd ar gyfer hyfforddi a datblygu drwy grant gan Gofal Cymdeithasol Cymru. Mae’r tîm yn ceisio:

Mae’r tîm yn cydlynu’r Bartneriaeth Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol ar ran Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac yn cyflawni’r Rhaglen Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol sy’n cynnwys hyfforddiant fel y nodir yn ein Llyfryn Hyfforddi. I ddathlu llwyddiannau’r unigolion o fewn y gweithlu rydym yn cynnal seremoniau gwobrwyo drwy gydol y flwyddyn. Newyddion Diweddaraf.

Caiff Rhaglen Ddatblygu Gofal Cymdeithasol Wrecsam ei hariannu gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a grant gan Gofal Cymdeithasol Cymru.