Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Dogfennau Allweddol y Gwasanaethau Cymdeithasol i Oedolion

Mae’n gyfrifoldeb ar yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol i gynhyrchu nifer o ddogfennau pwysig ar gyfer y cyhoedd. Gwelir rhai o’r rhain yn yr adran hon. Mae’r detholiad canlynol yn amlinellu ein cynlluniau a’n blaenoriaethau a hefyd yn dangos sut y bwriadwn ddarparu rhai o’n gwasanaethau i’r cyhoedd.

Os hoffech gael copi papur, neu os hoffech wneud cais i’r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol am wybodaeth gyhoeddus ar ffurf arall, cysylltwch â 01978 292950 am wybodaeth bellach.