Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cyfleoedd Dydd

Mae Cyfleoedd Dydd a Chyflogaeth wedi ymrwymo i hyrwyddo'r model galluogi a diwallu anghenion y rhai sydd angen ein cymorth.  Mae Cyfleoedd Dydd a Chyflogaeth yn cynnig ystod eang o gyfleoedd i oedolion dros 18 oed sydd ag anableddau dysgu, anableddau corfforol, nam ar y synhwyrau ac anghenion iechyd meddwl.

Ein nod yw cynyddu canlyniadau cadarnhaol, gan ganolbwyntio ar alluoedd a chryfderau’r unigolyn drwy ein hymagwedd galluogi; gan eu cefnogi i gynnal a gwella eu sgiliau byw'n annibynnol mewn amgylchedd a gefnogir; gan gefnogi unigolion.

I dderbyn gwasanaeth, mae’n rhaid i unigolion gael eu cyfeirio drwy gydlynydd gofal, a allai fod naill ai’n weithiwr cymdeithasol neu nyrs.