Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Eiriolaeth

Ail Lais

Mae Gwasanaeth Eirioli Ail Lais yn wasanaeth cyfrinachol ac annibynnol sydd ar gael am ddim i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed sy’n byw ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam. Mae’r gwasanaeth yn cefnogi pobl ifanc gyda materion penodol, pan fo’r person ifanc hwnnw'n teimlo ei fod angen cymorth i leisio ei farn, ei ddymuniadau a'i deimladau.

Dyma fanylion cyswllt Ail Lais:

Ffôn: 0800 032 2630
E-bost: secondvoice@wrexham.gov.uk

Gwasanaeth Eiriolaeth Gogledd Cymru (TGP Cymru)

Beth yw Gwasanaeth Eiriolaeth Gogledd Cymru?

Mae Gwasanaeth Eiriolaeth Gogledd Cymru yn wasanaeth newydd a gafodd ei sefydlu yng Ngogledd Cymru ym mis Ebrill 2015 i ddarparu cefnogaeth eiriolaeth i blant a phobl ifanc cymwys. Mae’r gwasanaeth ar gael yn chwe Awdurdod Lleol Gogledd Cymru. Mae Gwasanaeth Eiriolaeth Gogledd Cymru yn darparu eiriolwyr cymwys gyda phrofiad helaeth o weithio gyda phlant a phobl ifanc.

Beth yw Eiriolaeth?

Mae eiriolaeth yn golygu siarad o blaid plant a phobl ifanc. Mae eiriolaeth yn golygu grymuso plant a phobl ifanc i wneud yn siŵr bod eu hawliau yn cael eu parchu a bod eu barn a’u dymuniadau yn cael eu clywed bob amser.

Gall eiriolaeth helpu pobl ifanc i:

Mae Gwasanaeth Eiriolaeth Gogledd Cymru yn wasanaeth annibynnol – nid yw’n rhan o’r Gwasanaethau Cymdeithasol.

Rhadffôn: 0800 111 6880
E-bost: northwalesadvocacy@tgpcymru.org.uk