Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Anabledd Plant

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn gweithio gyda phobl o bob oed sydd ag amhariadau neu anableddau   Mae’r tîm anableddau 0 – 18 oed yn gweithio gyda phlant sydd angen gofal a chymorth a’u teuluoedd.