Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Gofalwyr Ifanc Wrecsam

Gofalwyr Ifanc WCD

Ystyr WCD ydi Wrecsam, Conwy a Sir Ddinbych. Rydym ni’n ynganu WCD fel ‘wicked’.

Mae Gofalwyr Ifanc WCD yn darparu gwasanaethau ar gyfer pobl ifanc ac oedolion ifanc sy’n goflau yn Wrecsam, Conwy a Sir Ddinbych. Mae Gofalwyr Ifanc WCD yn rhan o Credu (Gwasanaeth Gofalwyr Powys cynt).

Mae Gofalwyr Ifanc WCD yn gweithio’n agos gyda sefydliadau statudol a thrydydd sector i ddarparu gwasanaethau i bobl ifanc ac oedolion ifanc sy’n byw yn y rhanbarth ac yn ofalwyr.  Rydym ni’n cyfleu barn gofalwyr ifanc i wneuthurwyr polisi lleol a chenedlaethol ac yn hyrwyddo hawliau gofalwyr.

Drwy ein tîm o weithwyr estyn allan, gweithwyr sesiynol a gwirfoddolwyr, rydym ni’n cefnogi gofalwyr ifanc i barhau i ofalu am eu hanwyliaid ac i ofalu amdanyn nhw eu hunain (o ran eu haddysg a’u bywyd cymdeithasol).

Rydym ni’n gweithio gyda nifer o sefydliadau gwirfoddol lleol a chenedlaethol i gadw mewn cysylltiad a rhannu gwybodaeth am y gwasanaethau sydd ar gael, ac rydym ni’n aelod cyswllt o Ymddiriedolaeth y Gofalwyr, elusen sy’n cefnogi rhwydwaith o ganolfannau cefnogi gofalwyr eraill.