Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Cysylltiadau Perthynol

Mae’r dudalen hon yn darparu gwybodaeth a chysylltiadau am Awdurdodau Lleol cyfagos i Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, ynghyd â chysylltiadau i awdurdodau lleol eraill yng Nghymru:

Awdurdodau Lleol Eraill yng Nghymru