Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

ASau a ACau Wrecsam

Cynrychiolir Bwrdeistref Sirol Wrecsam gan ddau AS a dau AC.

Michelle Brown AM

Plaid: UKIP
Etholaeth: Gogledd Cymru

Cyfeiriad Cynulliad:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Mandy Jones AC

Plaid:Annibynnol
Etholaeth: Gogledd Cymru

Cyfeiriad Cynulliad:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 01248 717 052

E-bost: mandy.jones@assembly.wales
Twitter: twitter.com/MandyJonesAM

Llyr Gruffydd AC

Plaid: Plaid Cymru – The Party Of Wales
Etholaeth: Gogledd Cymru

Cyfeiriad Swyddfa:
Plaid Cymru
69A Stryd Clwyd
Rhuthun
LL15 1HN

Ffôn:01824 703 593

Cyfeiriad Cynulliad:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0292089 8508
Ebost: llyr.gruffydd@cynulliad.cymru
Twitter: @LlyrGruffydd

Lesley Griffiths AC

Plaid: Llafur Cymru
Etholaeth: Wrecsam

Cyfeiriad Swyddfa:
Vernon House
41 Rhosddu Road
Wrecsam
LL11 2NS

Ffôn: 01978 355743

Cyfeiriad Cynulliad:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ebost: Lesley.Griffiths@cynulliad.cymru

Mark Isherwood AC

Plaid:Ceidwadwyr Cymreig
Rhanbarth: Gogledd Cymru

Cyfeiriad Swyddfa:
Delyn Conservative Assoc.
5 Halkyn Street
Treffynnon
CH8 7TX

Ffôn: 01352 710232
Ffacs: 01352 714074

Cyfeiriad Cynulliad:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 029 2089 8730
Ebost: Mark.Isherwood@cynulliad.cymru
Twitter: @MarkIsherwoodAM/

Susan Elan Jones AS

Rhanbarth: Aelod Seneddol dros Dde Clwyd

Sylwer – Dylai’r holl lythyrau gael eu cyfeirio at Dŷ’r Cyffredin

House of Commons
London
SW1A 0AA

Ffôn: 01978 824288
Ffacs: 01978 824288
Ebost: susan.jones.mp@parliament.uk
Gwefan: www.susanelanjones.co.uk

Ian Lucas AS

Swyddfa Etholaeth:
Vernon House,
41 Rhosddu Road,
Wrecsam,
LL11 2NS.

Ffôn: 01978 355 743
Ffacs: 01978 310 051
Ebost: lucasi@parliament.uk

Ken Skates AC

Plaid: Llafur Cymru
Etholaeth: De Clwyd

Cyfeiriad Swyddfa:
Unit 19
The Malthouse Business Centre
Regent Street
Llangollen
LL20 8RP

Cyfeiriad Cynulliad:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 7114
Ebost: Ken.Skates@cynulliad.cymru
Twitter: @KenSkatesAM