Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Arfbais : Blesawnt Swyddogol

Llun o Blesawnt SwyddogolMae arfbais Cyngor y Fwrdeistref Sirol yn deillio'n bennaf o arfbais y ddau gyn awdurdod yn Wrecsam. Mae'r darian yn cyfuno eu ‘cae’ gwyrdd, smotiau carlwm a bugeilffyn aur gyda'r llew glas ar aur Hanmeriaid Maelor a thon Afon Dyfrdwy mewn map herodrol o'r ardal newydd.

Mae'r arflun yn seiliedig ar goron furol goch sy'n arwydd o'r diwydiant gwneud brics a chastell Madog ap Meredydd yn Owrtyn. Mae'r ddraig goch yn gorffwys ei throed ar ddiemwnt du ag ymylon aur, sy'n arwydd o lo a chyfoeth mwynau eraill, ac mae'r goeden yn arwydd o goedwigaeth a'r ardaloedd gwledig.

Dreigiau Cymreig yw'r cynhalwyr sy'n dal pennwn gwyrdd fel arwydd o amaethyddiaeth; mae un ddraig yn dal symbol aur o'r blaned Mawrth fel arwydd o'r ffowndriau haearn ac mae'r llall yn dal olwyn gocos fel arwydd o beirianyddiaeth.

Ystyr yr arwyddair, LABOR OMNIA VINCIT, gan Virgil yw ‘Mae gwaith caled yn goresgyn popeth’.

Dyluniwyd yr arfbeisiau gan H. Ellis Tomlinson, M.A. F.H.S.