Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Fforwm Landlordiaid

Mae’r Fforwm Landlordiaid yn rhoi cyfle i Landlordiaid ac eraill sydd â diddordeb yn y sector rhentu preifat i gwrdd a rhwydweithio gyda’i gilydd. Darperir gwybodaeth a chyflwyniadau gan siaradwyr sydd â gwybodaeth a phrofiad o’r sector rhentu preifat.

Landlordiaid Sector Preifat ac Asiantwyr Rheoli

Cynhelir Fforwm Landlordiaid Wrecsam yng Nghanolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr am 5.30pm, 17 Gorffennaf 2019.

17:30 -17:35 Cyflwyniad gan Rob Johnston (Cadeirydd), Diogelu’r Cyhoedd CBSW

17:35 - 18:35 Llinellau Sirol a Chogio, Brian Nicklin, Heddlu Gogledd Cymru

18:35 - 19:00 Ystafelloedd mewnol a diogelwch tân, Alastair Horton Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

19:00 – 19:30 Rhentu Doeth Cymru, gwaith Tystysgrif Perfformiad Ynni ar y cyd, diweddariad ar ystadegau RhDC, Anne Rowlands

19:30 Datganiad i Gloi, CBSW

Bydd asiantaethau perthnasol eraill yn bresennol yn ystod y digwyddiad ac yn darparu gwybodaeth ac yn ateb unrhyw atebion.

Rydym yn gofyn i unrhyw un sy’n dymuno bod yn bresennol i anfon e-bost at healthandhousing@wrexham.gov.uk gyda’r Pwnc: Cais am Wahoddiad i Fforwm Landlordiaid a darparu eu henw(au).

Bydd bwffe ar gael i bawb tua 6.45pm.