Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen Waith Ar Gyfer - Pwyllgorau Archwilio

Mae pob Pwyllgor Craffu yn adolygu ei raglen waith yn fisol. Os hoffech chi weld y rhaglenni gwaith diweddaraf, cliciwch ar y ddolen isod a fydd yn mynd â chi i galendr cyfarfodydd fis yma. Wedyn, cliciwch ar y Pwyllgor Craffu perthnasol ar y calendr i weld y rhaglen a’r adroddiad ar y rhaglen waith. Os nad yw rhaglen y cyfarfod penodol hwnnw ar gael eto, edrychwch ar raglen y mis blaenorol neu ffoniwch aelod o'r tîm craffu ar 01978 292179.