Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Rhaglen Waith Gynlluniedig

Mae rhaglen waith gynlluniedig y Cyngor yn cynnwys materion y mae'r Pwyllgorau Gweithredol, Arolwg ac Archwilio yn debygol o'u hystyried mewn cyfarfodydd yn ystod y pedwar mis nesaf.

I weld Blaenraglen Waith gyfredol y Cyngor a’r Bwrdd Gweithredol cliciwch ar y ddolen isod.

Mae’r Blaenraglen Waith hefyd yn cynnwys gwybodaeth am faterion a ystyrir gan y Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu. I weld rhaglenni gwaith y Pwyllgorau Craffu cliciwch ar y ddolen isod.