Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Lwfansau i Aelodau

Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011

Yn unool â’r rheoliadau uchod bydd aelodaeth etholedig yn derbyn y taliadau canlynol yn 2018/19:

 1. Ebrill 2018 i 31 Mawrth 2019 bydd Aelodau Etholedig yn derbyn y taliadau canlynol:
  • Cyflog Sylfaenol Blynyddol £13,600
  • Iwch Gyglogau Blynyddol (gan gynnwys y Cyflog Sylfaenol uchod)
   Arweinydd y Cyngor
   £48,300
   Dirprwy-Arweinydd
   £33,800
   Aelodau’r Bwrdd Gweithredol gyda chyfrifoldeb Aelod Arweiniol
   £29,300
   Cadeiryddion Pwyllgorau
   £22,300
  • Arweinydd Grwpiau
   Pennaeth Dinesig £21,800
   Dirprwy Bennaeth Dinesig £16,300
  • Ffioedd Aelodau Cyfetholedig
   Cadeirydd £256 dyddiol (£128 hanner diwrnod)
   Aelod cyffredin £198 dyddiol (£99 hanner diwrnod)

Taliadau Aelodau Etholedig Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ac Aelodau Cyfetholedig ar gyfer y flwyddyn Ebrill 2018 i fis Mawrth 2019

Lwfans i Aelodau