Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Beth yw twyll budd-daliadau?

Bydd twyll budd-daliadau’n digwydd pan fydd pobl o fwriad yn cael arian cyhoeddus nad oes ganddynt unrhyw hawl iddo.

Mae llawer o amgylchiadau sy’n gallu peri bod pobl yn cael budd-dal nad oes ganddynt hawl o gwbl neu’n rhannol iddo. Y rhesymau mwyaf cyffredin yw:

Mae pobl sydd o fwriad yn peidio â hysbysu newid yn eu hamgylchiadau hefyd yn cyflawni twyll budd-daliadau, heb ystyried a ydynt yn dal i fod â hawl i fudd-dal neu beidio.