Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Adroddiad Gwella Blynyddol

Mae Swyddfa Archwilio Cymru (WAO) wedi gwneud archwiliad o Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

Mae’r WAO yn gwneud dau asesiad blynyddol o bob awdurdod yng Nghymru

Bydd y ddau asesiad yn cael eu cyfuno i un ‘Adroddiad Gwella Blynyddol’ a gyhoeddir pob Tachwedd. Mae’r adroddiad cyntaf ar gael isod.