Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

Hysbysebu

Llety Ymddeol

External link providing details of the Code of PracticeMae ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb yn y math hwn o lety, boed yn denant nawr neu’n rhywun sy’n dymuno mwy o wybodaeth cyn penderfynu a ddylent ymgeisio am lety cysgodol.

Sut fyddech chi’n ateb y cwestiynau hyn?

Beth yw Llety Cysgodol?

Mae’n grwp neu’n ‘gynllun’ o anheddau heb ddodrefn a gynlluniwyd gydag anghenion pobl hyn mewn golwg. Nid yw’r un fath â chartref preswyl neu nyrsio ac mae gan bob tenant ei fflat, fflat un ystafell neu fyngalo ei hun.

Mae warden a chanolfan larwm gymunedol yn darparu gwasanaeth 24 awr mewn achos argyfwng.

Mae 22 chynllun tai cysgodol ym Mwrdeistref Sirol Wrecsam.

Beth mae’n ei gynnig?

Mae rhai gwahaniaethau rhwng cynlluniau tai cysgodol. Fodd bynnag, maent yn cynnig y rhan fwyaf o’r canlynol fel arfer: